Riziko odpovedi

Če vam dopust pade v vodo

Naj bo odpoved potovanja brez dodatnega stresa in tveganja!
Turistično potovanje, počitnice, oddih, izleti, koncerti, poslovna potovanja, sejmi, kongresi… so lepi in veseli dogodki, ki sestavljajo album prijetnih vtisov v življenju. Življenje pa je tudi polno presenečenj in nepredvidljivih dogodkov, ki nam lahko še tako skrbno načrtovane počitnice ali odhod v tuje kraje spremenijo v razočaranje. Odhod na potovanje nam lahko onemogočijo nepričakovana bolezen, nezgoda, izguba zaposlitve, premoženjska škoda, pomanjkanje snega ali kateri drug nepričakovan dogodek, zaradi katerega se ne moremo udeležiti želenega potovanja.

Svetujemo vam, da že pri načrtovanju svojega potovanja poskrbite, kako boste takšne in drugačne možne nevšečnosti rešili s čim manj zapleti. Da bo načrtovanje oz. pričakovanje vašega potovanja lažje in varnejše, smo za vas pripravili zavarovanje rizika odpovedi turističnih potovanj.

Kaj zavarovanje vključuje?
Zavarovanje rizika odpovedi turističnih potovanj Zavarovalnice Sava krije stroške odpovedi turističnega potovanja, letalskih vozovnic, ladijskih prevozov, izletov, vstopnic za glasbene, kulturne, športne in ostale dogodke, najem vozil in polovil ter drugih turističnih doživetij, ki jih mora kupec turistične storitve povrniti organizatorju, ko ga doleti eden izmed dogodkov, zaradi katerega se potovanja ne more udeležiti. Zavarovanje krije tudi stroške odpovedi ostalih potnikov turističnega potovanja, ki so skupaj s prizadeto osebo sklenili zavarovanje in odpovedali potovanje.

Zavarovanje po izbiri
Pripravili smo dve obliki kritij (osnovno in razširjeno), ki vključujeta nepričakovane dogodke in nevarnosti, ki vas lahko doletijo in vam onemogočijo odhod na potovanje. Tako lahko sami izberete širino kritja.

Kako do zavarovanja?
Zavarovanje rizika odpovedi turističnih potovanj lahko sklenete pri turistični agenciji, pri kateri ste rezervirali turistični aranžma, letalsko vozovnico, ladijskih prevozov, izlet in podobno in s katero ima Zavarovalnica Sava sklenjeno pogodbo o medsebojnem sodelovanju. Ob sklenitvi pogodbe o potovanju oziroma najkasneje v roku 48 ur od sklenitve pogodbe o potovanju je zavarovanje mogoče skleniti do tri dni pred odhodom na potovanje. V primeru, da je do odhoda na potovanje več kot 60 dni, lahko sklenete zavarovanje tudi, če je od sklenitve pogodbe o potovanju preteklo več kot 48 ur, vendar bo v prvih 10. dneh od sklenitve zavarovanja veljalo kritje le za primer smrti in nezgode, po preteku 10 dni pa imate znova polno kritje do odhoda na potovanje. V primeru, da je do odhoda manj kot 60 dni, lahko sklenete zavarovanje le v 48 urah po sklenitvi pogodbe o potovanju. Premija za zavarovanje rizika odpovedi turističnih potovanj se plača turistični agenciji ob sklenitvi zavarovanja.

Trajanje zavarovanja
Zavarovanje velja do odhoda na potovanje.

Kako ravnati v primeru škode?
Če vas doleti eden izmed naštetih razlogov, zaradi katerega vam je bil onemogočen odhod na potovanje, takoj obvestite turistično agencijo, pri kateri ste rezervirali potovanje. Turistični agenciji predložite verodostojno potrdilo pristojne ustanove, ki izkazuje razlog vaše odpovedi. Odškodninski zahtevek bo za vas vložila turistična agencija.

Opozorilo glede koronavirusa in zavarovanja rizika odpovedi:
Zaradi že precej časa prisotnega in vse hitreje rastočega pojava koronavirusa, v zvezi s katerim se v Sloveniji soočamo s pojavom epidemije, na svetovni ravni pa je bilo s strani Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) razglašeno celo stanje pandemije, je bila zavarovalnica prisiljena poseči tudi v vsebino zavarovalnega kritja rizika odpovedi potovanj, točneje v obliko t.i. razširjenega kritja omenjenega zavarovanja. Navedeno pomeni, da bo iz zavarovanja, ki bodo sklenjena od 13. 3. 2020 dalje, izključena povrnitev stroškov odpovedi potovanja, ki nastanejo kot posledica izbruha epidemije in/ali pandemije, ki se nanaša na pojav »koronavirusa« oz. na bolezen »COVID-19«. Vsa ostala kritja, tako tista, ki jih nudi osnovno kritje, kot tudi ostala kritja znotraj razširjenega kritja, ostanejo nespremenjena oz. je mogoče zavarovanje v tem delu normalno skleniti.

Turistična zavarovanja
Kako in kaj ob razglasitvi pandemije koronavirusa si lahko preberete tudi na https://www.zav-sava.si/sl-si/sporocila-za-javnost/174666/

Oblika kritja Dogodek oziroma kritjeOsnovno kritjeRazširjeno kritje
Nezgoda, smrt ali poslabšanje zdravstvenega stanja zavarovancaxx
Nosečnostxx
Nezgoda, smrt ali poslabšanje zdravstvenega stanja družinskih članov zavarovanca, ki ne potujejoxx
Premoženjska škoda na zavarovančevi lastnini x
Poziv sodnih ali upravnih organov x
Nepričakovana izguba zaposlitve x
Sprejem v novo službo x
Vložitev ločitvenega zahtevka x
Pomanjkanje snega x
Izbruh epidemije in/ali pandemije x
Presaditev organov x
Zdravljenje v zdravilišču x
Operacija x